thông tin liên hệ
Đinh Ngọc Định
GIÁM ĐỐC
04- 2219 3676 - 0913 203 351

Cho thuê xe cẩu từ 5 tấn - 50 tấn

Xe cẩu 5 tấn
Xe cẩu 5 tấn
Cẩu tự hành 10 tấn
Cẩu tự hành 10 tấn
Cẩu 20 tấn
Cẩu 20 tấn
Xe cẩu 25 tấn
Xe cẩu 25 tấn
Xe cẩu 35 tấn
Xe cẩu 35 tấn
Cẩu 50 tấn
Cẩu 50 tấn